اسلب ازنا – درجه یک

می توان گفت قدیمی ترین سنگ چینی ایران است که در محدوده ی شهرستان درود و ازنا در حدود سی سال پیش توسط مرحوم ارباب قنبر رحیمی اکتشاف و به بهره برداری رسید، سنگی با جذب آب مناسب، طرحهای متنوع و مقاوم که کمتر کسی در حوزه ی فعالیت ساختمانی است که نام و نشان این سنگ را نشنیده و نداند.

زمینه ی سفید روشن و دودی با شال های منظم مورب، عمودی یا افقی، زمینه ی سفید با گل های نامحسوس تیره تر شکل ظاهری این سنگ را تشکیل می دهند.

برای خرید انواع اسلب با ما تماس بگیرید.