اسلب الیگودرز

اسلب الیگودرز

معادن مختلفی در این خطه از ایران عزیزمان فعال و در حال بهره برداری هستند که توصیف ساختار ظاهری آنها به طور خلاصه بیان می کنیم.

رنگ قالب زمینه ی سفید، در بعضی جاها متمایل به دودی روشن با شال های هموتره تیره تر که به صورت زیبایی در عمود، افق یا قطر اسلب ها نمایان است، درکل می توان گفت این سورت از سنگ الیگودرز مقداری شباهت به سنگ ازنا دارد.

سنگ حقیقی الیگودرز:

سنگی یکدست با زمینه ی دودی که موج های بسیار منظم قرمز عقیقی و مشکی در کل زمینه ی آن امتداد یافته اند، این سنگ را می توان در مکان هایی که در کف به سنگ چینی با زمینه ی رنگی کرم نیاز است به راحتی استفاده کرد.

Persian arabscato (persianscato)

 است.Arabscato همانطور که از نام آن پیداست مشابه نمونه ایتالیایی معروف 

زمینه ی کاملا سفید با لک ها و شبکه های سیاه که سیاهی و سفیدی در این سنگ کاملا از هم مجزاستو در جاهایی از این سنگ شال یا خط های زرد رنگ به چشم می خورد.

برای خرید انواع اسلب با ما تماس بگیرید.