اسلب سوپرلوکس نیریز

معادن شهرستان نیریز از توابع استان فارس یکی از غنی ترین و قدیمی ترین خواستگاههای سنگ های چینی و کریستالی سفید در ایران است.

این سورت از سنگ نیریز به دلیل کمیاب بودن در متراژهای وسیع قابل تامین نیست مگر اینکه زمان در قرارداد فاکتورهای اصلی نباشد.

این سنگ ب دلیل یکدست و پاک بودن زیبایی و جلوه بسیار لوکسی ب پروژه بخشیده و همچنین قابل مقایسه با سنگهای وارداتی ویتنامی یا افغانستانی میباشد.

جهت دریافت تصاویر با کیفیت اصلی و مشاهده جزئیات پایین همین صفحه در واتساپ با ارسال کد سنگ درخواست خود را مطرح کنید

جهت طرح هرگونه سوال با شماره تلفنهای ما در پایین همین صفحه تماس و یا با کلیک روی واتساپ بصورت متنی درخواست خود را مطرح کنید.