اسلب لاشتر

اسلب لاشتر

مرمریت جهانی لاشتر، البته با نام تجاری pietra gray

 به راحتی می توان این زیبای ایرانی را در دیوارها و ساختار ویترین و کانتر جواهرفروش ها و هتل های لوکس شهرهای مختلف کشورهای اروپایی و آمریکایی دید.

زمینه ی طوسی تیره و روشن یکدست با خط های جذاب متقاطع و صاف سفید. اوصاف این سنگ نا گفتنی است، هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که فرهنگ استفاده از این سنگ در آنجا وجود نداشته باشد.

می توان اسلب آن را در دو سورت پاک و بدون زردی و یا با خطوط و شال های زرد رنگ ارائه داد.

برای خرید انواع اسلب با ما تماس بگیرید.