اسلب نیریز

اسلب نیریز

سنگ چینی فشرده و دانه ریز بسیار قدیمی با طرح های متنوع و غیر منتظره، جنس بسیار عالی جهت مصرف در فضای باز در تابش مستقیم خورشید و باد و باران.

در ابعاد اسلب یک سورت خاص این سنگ مورد توجه است که زمینه دی سفید و خط های صاف متقاطع مشکی رنگ به صورت باریک و تفکیک شده در آن امتداد می یابند.

برای خرید انواع اسلب با ما تماس بگیرید.